Institut Laue-Langevin (ILL)

Institut Laue-Langevin (ILL) är en europeisk neutronforskningsanläggning i Frankrike. Anläggningen har ett fyrtiotal olika instrument som spänner över alla typer av neutronspridningstekniker. Användarna kommer från många olika forskningsfält, från fysik och biologi till kulturarv. Vid ILL finns det svenska instrumentet SuperADAM som Uppsala universitet är värd för. 

Vid Uppsala universitet finns Centrum för neutronspridning som verkar för samarbete i utvecklandet och användandet, inom samtliga av universitetets forskningsområden, av neutronspridning.

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Kontaktperson vid Uppsala universitet, institutionen för kemi: Martin Sahlberg

Kontaktperson vid Uppsala universitet, institutionen för fysik och astronomi: Björgvin Hjörvarsson

Institut Laue-Langevin (ILL):s webbplats

Relaterad information

Om SuperADAM – svenskt instrument vid Institut Laue-Langevin (ILL)

Centrum för neutronspridnings webbplats

Senast uppdaterad: 2022-05-13