Forskning vid institutionen för biologisk grundutbildning


Institutionen för biologisk grundutbildning bedriver ingen egen forskning, men övriga institutioner inom den biologiska sektionen vid Uppsala universitet härbärgerar världsledande forskning och forskarutbildning. Den stora bredden ger förutsättningar för spännande gränsöverskridande projekt, och avancerade kurser inom många områden. Studenter, forskare och lärare rekryteras i hög grad internationellt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin