Om institutionen för biologisk grundutbildning

Flygfoto över EBC

Bildtext

IBG är den biologiska sektionens gemensamma organisation för grundutbildning i biologi, bioteknik, bioinformatik och miljövetenskap. Vi ansvarar för ett flertal utbildningsprogram:

Vi ansvarar även för kurser i biologi och naturvetenskap inom Lärarutbildningsprogrammen. Utöver dessa program erbjuder vi ett stort utbud av kvällskurser, nätkurser och helgkurser.

Lärarna (professorer, lektorer, forskarassistenter, doktorander och övriga) på kurserna kommer främst från de tre ämnesinstitutionerna:

I IBG:s styrelse ingår representanter för universitetslärare, doktorander, teknisk-administrativ personal samt studenter. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden och fattar beslut som rör IBG:s arbete.

Vid sidan om styrelsen finns också en studierektorsgrupp, där studie​rektorerna inom biologiska sektionen ingår. Studierektorsgruppen sammanträder ett par gånger per termin och förbereder bl.a. ärenden inför IBG:s styrelsemöten.

Strategiska rådet för biologiska sektionen består av prefekterna för de biologiska institutionerna, sektionsdekanen i biologi och samt sektionens representant i forskningsberedningen på TekNat-fakulteten. Strategiska rådet sammanträder varannan vecka för att behandla övergripande principiella utbildningsfrågor som rör biologi.

Varje utbildningsprogram har ett programråd bestående av programansvarig, lärar-, yrkes-, samt studentrepresentanter.

IBG och de biologiska ämnesinstitutionerna är en del av fakulteten för teknik och naturvetenskap (TekNat) vid Uppsala universitet.

Hitta till oss på EBC

Hitta till oss på BMC

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin