Utbildningar vid institutionen för biologisk grundutbildning

Presentation av utbildningar i biologi.

Kvälls- och distanskurser

Vi erbjuder också kvälls- och distanskurser med varierande innehåll. Perfekt för dig som vill öka din kunskap.

Att läsa på halvfart, kvartsfart eller distans kan vara ett sätt att hinna med att studera fast man har annan sysselsättning, t.ex. jobb eller andra studier. Det kan också vara ett sätt att prova på ett ämnesområde genom en introduktionskurs, eller en möjlighet att fördjupa sig inom ett område som man tycker är intressant. Inom området biologi finns det en rad kurser som ges på halvfart (50%) eller tredjedelsfart (33%) och i vårt utbud finns kurser för nybörjare vid universitetet såväl som fördjupningskurser för den som redan har läst mycket biologi.

Våra kvälls- och distanskurser

Tre personer går uppför trappa i natten

Sommarkurser

IBG erbjuder en rad olika sommarkurser lämpade för både studenter i biologi, molekylär bioteknik såväl som lärarstudenter och andra intresserade. Du ansöker till sommarkurserna på www.antagning.se.

Hur är det att studera biologi?

På våra campus har vi bibliotek, laborationslokaler, tysta läseplatser, studentutrymmen med mera.


Läs mer om studentlivet på våra campus.

Väg med gräsmatta till vänster, EBC

Forskarutbildning

Pipetter som fyller en platta med små rör

Ungefär hälften av våra studenter går vidare till en forskarutbildning inom biologi, molekylärbiologi eller medicin. Är du intresserad av en forskarbana kan du dra nytta av att du träffar många forskare redan under dina första år på utbildningen.

Läs mer om forskarutbildning

Att läsa biologi på annan ort i Sverige

Kandidatprogrammet, inriktning biologi/molekylärbiologi eller motsvarande finns vid de övriga svenska universiteten. Vissa högskolor har också biologiprogram och/eller fristående biologikurser. Du har relativt goda möjligheter att byta utbildningsort helt eller läsa någon eller några kurser på annan ort. På fördjupningsnivå finns kurser på något eller några av de andra universiteten som inte finns i Uppsala (och naturligtvis tvärtom). Du kan alltså få ytterligare bredd på din utbildning genom att läsa någon annanstans under en period.

I Uppsala finns ett mycket stort utbud av fördjupningskurser i biologi. Du har som biologistudent vid Uppsala universitet även möjlighet att söka alla SLU:s fördjupningskurser i biologi. Om du läser kurser utanför Uppsala universitet under minst en termin, ska du alltid anmäla studieuppehåll till IBG.

För information om kursutbud av kurser, förkunskapskrav, urval, behörighet, m.m., kontakta studievägledaren i biologi vid respektive universitet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin