Forskarutbildning

Pipett med rosa vätska som fyller små behållare

När du har läst en kandidatutbildning och ett masterprogram kan du välja att gå vidare till forskarutbildning. En forskarutbildning tar fyra år på heltid och förutom att läsa kurser och litteratur så utför du ett eget forskningsprojekt, enskilt eller i en grupp, med en handledare som hjälper dig som doktorand till rätta. Normalt brukar forskarutbildningen också vara kombinerad med undervisning eller annat uppdrag på 20% så att det i praktiken tar fem år att bli klar. Ett bra sätt att komma in på en forskarutbildning är att först göra examensarbete på den institution du är intresserad av att fortsätta forska på. Forskarutbildningen brukar resultera i en avhandling som innehåller en eller två publicerade artiklar och några färdiga manuskript. En betydande del av universitetens forskning utförs av doktorander.

Vid Uppsala universitet kan du efter våra utbildningar göra forskarutbildning på någon av de biologiska institutionerna eller vid någon medicinsk institution beroende på vilken inriktning du har valt.

Mer info

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin