Kurser och program

IBG erbjuder ett av landets största utbud av kurser inom biologi, molekylärbiologi, bioteknik och bioinformatik. Vi erbjuder programkurser, fristående kurser, kvällskurser, allmänbildningskurser, flera helt nätbaserade kurser, ett antal sommarkurser, fortbildning för lärare, samt fyra stycken påbyggnadspaket. Du finner listor på programkurser under respektive program.

Kurserna ges på två nivåer: grundnivå och avancerad nivå. Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi är ett program på grundnivå och masterprogrammen i bioinformatik, biologi, molekylär bioteknik, samt tillämpad bioteknik är program på avancerad nivå. På kandidatprogrammet får du läsa kurser på avancerad nivå upp till 30 hp om du uppfyller behörighetskraven (se kursplanen). Däremot kan du inte tillgodoräkna kurser på avancerad nivå som du inkluderat i din kandidatexamen om du senare läser ett masterprogram. På masterprogrammen får du läsa kurser på grundnivå upp till 30 hp. Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik startar på grundnivå och läser de två sista åren på avancerad nivå.

Ansökan till kurser

För att söka en kurs kan du gå in på "Hela kursutbudet" nedan och leta upp den kurs du är intresserad av. Du får då veta när kursen går, vilken kurskod den har, och mycket mer. Gå sedan in på www.antagning.se, skriv in kurskoden i sökfältet och följ instruktionerna där.

Sommarkurser

IBG erbjuder en rad olika sommarkurser lämpade för både studenter i biologi, molekylär bioteknik såväl som lärarstudenter och andra intresserade. Du ansöker till sommarkurserna på www.antagning.se senast 15 mars.

Bioinformatik på nätet 5 hp
Floristik, kärlväxter 10 hp - Kursen ges vartannat år i Uppsala + Jämtland, och vartannat år på Gotland och Västkusten.
Floristik och faunistik 10 hp
Internationell sommarskola i syntetisk biologi 5hp.

Två studenter sitter vid vattnet med havsutsikt
E-kolv med grön vätska, kvinna i suddig bakgrund

Övriga kurser & utbildningar

Uppdragsutbildningar

Öppen fördjupningskurs

Öppen fördjupningskurs är ett sätt för IBG att snabbt kunna ordna en ny kurs om det dyker upp speciella önskemål. Öppna fördjupningskurser omfattar alltid 10 hp och kan ligga på grund- eller avancerad nivå. Förutsättningarna för att kursen ska kunna starta är att tillräckligt många studenter är intresserade (minst 15 personer), att kursinnehållet skiljer sig från det ordinarie kursutbudet och att det finns någon lärare som kan ställa upp. Om du själv har idéer och förslag till ämnen för en öppen fördjupningskurs är du välkommen att prata med någon av IBG:s studierektorer: Lena Henriksson, Elisabeth Långström eller Fredrik Sundström på IBG. Det är därefter programråden inom respektive program som beslutar om kursen ska ges eller inte. Aktuella öppna fördjupningskurser annonseras på www.ibg.uu.se och anmälan görs direkt till IBG.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin