Masterprogram

Ett masterprogram är en tvåårig utbildning som bygger vidare på kunskaper från en tidigare kandidatutbildning eller motsvarande. Med en masterutbildning får du det ämnesdjup som behövs för de flesta arbetsområden och du ökar din konkurrenskraft på den moderna arbetsmarknaden.

Uppsala universitet är internationellt välkänt och en master ger dig en examen med gott anseende värld­en över.

Vid IBG erbjuder vi tre breda masterprogram för både svenska och internationella studenter.

Master i Uppsala

Uppsala universitet har en lång tradition av internationellt samarbete inom utbildning och forskning och ett gott rykte över hela världen. Lärarna är aktiva forskare, och som student här, kommer du komma i nära kontakt med frontlinjen av internationell vetenskap. Biologi forskning och utbildning har varit en central del av Uppsala universitet sedan den 18: e talet, då den världsberömda botanisten Carl von Linné var en lärare och professor vid universitetet. Från dagarna av Linné fram till idag, har Uppsala universitet välkomnat internationella studenter.

Läs mer om varför du ska välja att studera en master i Uppsala

Ansökan till masterprogram

Svenska, och nordiska studenter, samt internationella studenter som redan har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige, kan söka till kurser och program från och med oktober till januari. Detta gäller även för medborgare i EU/EES, och man behöver då ej visum för att studera i Sverige.

Du har möjlighet att bli antagen om du uppfyller kraven för respektive program, samt kan styrka att du har tagit en kandidatexamen senast när programmet startar i augusti. Ansökningarna görs genom Universitets- och högskolerådet på www.antagning.se.

Masterprogrammet i bioinformatik

Masterprogrammet i bioinformatik kombinerar data, matematik och biologi. Inom en rad områden inom biologi och medicin används idag metoder som genererar stora mängder data. På masterprogrammet i bioinformatik får du teoretiska och praktiska kunskaper i molekylärbiologi, informationshantering och programmering och lär dig utveckla bioinformatiska applikationer inom dessa områden.

Läs mer om masterprogrammet i bioinformatik för studenter med biologibakgrund

Läs mer om master programmet för studenter med datavetenskaplig bakgrund

Masterprogrammet i biologi - sju inriktningar

Masterprogrammet i biologi har en stark forskningsanknytning, men förbereder också för en verksamhet inom näringsliv, myndigheter eller konsultverksamhet. På masterprogrammet har du stor valfrihet att antingen skapa din egen profil eller följa någon av de sju särskilt utformade specialiseringarna:

Mer information om Masterprogrammet i biologi.

Erasmus Mundus-master i evolutionsbiologi (MEME)

Programmet Erasmus Mundus-master i evolutionsbiologi (MEME) är en forskningsinriktad internationell utbildning inom evolutionsbiologi kopplad till EU:s mundusstipendier. Liksom inriktningen evolutionsbiologi inom masterprogrammet i biologi integrerar MEME områden som evolutionär ekologi, genomik, makroevolution och utvecklingsbiologi.

OBS! Programmet tar inte emot ansökningar detta år.

Läs mer om MEME.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin