Studiemiljö

Två studenter sitter med laptops vid EBC

Vår studiemiljö

Som student hos oss kommer du i huvudsak att studera på antingen Evolutionsbiologiskt centrum (EBC) eller Biomedicinskt centrum (BMC).

Vill du veta mer om hur det är att vara student i Uppsala, läs mer på Uppsala Universitets centrala webbsidor.


Evolutionsbiologiskt Centrum, EBC

På detta campus finns föreläsningssalar, kurslaboratorium, matplatser för studenter, en restaurang, tysta läseplatser, biologibibliotek, datasalar, med mera.

Biologibiblioteket

På biblioteket kan du låna kurslitteratur och det finns flera studieplatser för dig att använda. På biblioteket finns även EBC makerspace där du kan lära dig mer om 3D-printning till exempel. Biblioteket är också utformat med återbruk i åtanke.

Läs mer om biologibiblioteket

Trappor, soffa och TV på EBC-biblioteket

Biomedicinskt Centrum, BMC

Studenter som sitter i korridor på BMC

På detta campus hittar du laborationslokaler, datasalar, BMC-biblioteket, en restaurang och flera matplatser med mikrovågsugnar.

Läs mer om BMC-biblioteket.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin