Utlandsstudier

Som student på Institutionen för biologisk grundutbildning har du bra möjligheter att åka på utbyte till många olika platser i världen inom din utbildning. Uppsala universitet har utbytesavtal med många stora och välkända universitet i alla världsdelar. Dessutom finns IBGs egna utbyten med universitet som har bra utbildning i biologi, samt ytterligare ett antal bra utbyten som ligger under fakulteten för teknik och naturvetenskap. Vill du läsa mer om utbyten så finns mer information på vår sida för studenter.

Aktuella orter

Dessa orter och universitet har IBG egna utbytesavtal med.

Belgien

KU Leuven
Högt rankat universitet med kurser på engelska inom stora delar av biologin.

University of Namur
Har kurser på masternivå inom mikrobiologi, biokemi, cell- och molekylärbiologi, organismbiologi och ekologi. Kandidatkurser ges på franska.

Estland

University of Tartu
Kurser främst inom ekologi, zoologi och botanik både på kandidat och masternivå. Kursutbudet på engelska är större under höstterminen. Hit är det endast möjligt att söka utbyte för en termin, inte ett fullt läsår.

Frankrike

ENS de Lyon
Erbjuder andra året på Masteprogrammet i Biosciece helt på engelska. Studier inom detta är främst lämpligt under höstterminen. Kurser på kandidatnivå och första året på mastern ges på franska.
Här ställs krav på i genomsnitt betyg 4 för att kunna bli uttagen till utbytesstudier.

Université Grenoble-Alpes
Har ett stort utbud av kurser på engelska inom strukturbiologi, utvecklingsbiologi, neurobiologi, immunologi, Infektionsbiologi, mikrobiologi, cancerbiologi, epigenetik och nanobioteknologi. Kurser inom ekologi och naturvård ges på franska.

Grekland

University of Crete (Panepistimio Kritis)
Masterprogrammen i biologi ges på engelska. Under utbytet kan du läsa kurser inom molekylärbiologi, bioteknik, marinbiologi, ekologi och naturvård.
För kandidatstudenter ges praktiska/laborativa kurser på engelska och dessa kombineras med fördel med ett kandidatexjobb under utbytet. Kandidatstudenter får inte läsa kurser på masternivå.

Italien

Università Degli Studi di Trieste
Erbjuder kurser på engelska på avancerad nivå inom neurovetenskap, medicinsk bioteknik, global ekologi och genomfunktion.

Università degli Studi di Siena
Här kan du läsa kurser på masternivå inom biologisk mångfald och bevarande, men även inom bioteknik, genetik och biokemi. Kandidatkurser i biologi ges på italienska.

Nederländerna

Radboud Universiteit Nijmegen
Universitetet har ett stort utbud av kurser på engelska inom hela biologifältet, både på kandidat- och masternivå.

Universiteit Leiden
På kandidatnivå passar det bäst att göra utbytet under hösten och göra en sk minor (ett kurspaket om 30 hp), antingen i Bioteknik, humanevolution eller biologisk mångfald.
På masternivå erbjuds samtliga av universitetets biologikurser på engelska. Universitet har ett brett utbud av biologikurser och utbyte på masternivå passar både vår- och/eller hösttermin

Universiteit Wageningen
Ett högt rankat universitet med ett stort och brett utbud av biologikurser på engelska, både på kandidat- och masternivå.

Vrije Universiteit Amsterdam
På hösten erbjuds på kandidatnivå en s.k. minor, ett kurspaket motsvarande 30 hp. Detta finns framför allt inom Ekologi och evolutionsbiologi, men kan även vara möjligt att läsa inom andra fält såsom neurovetenskap. Utöver detta finns under hela läsåret många fristående kurser på engelska inom stora delar av biologin, både på kandidat och masternivå.

Schweiz

Universiteten i Schweiz är inte del av ERASMUS-programmet, men som student tilldelas du ett stipendium på motsvarande belopp (om du önskar). CSN tillåter dock inte att du som student har Swiss mobility stipendiet samtidigt som bidrag och lån från CSN. Här behöver du alltså välja mellan stipendiet eller CSN.

Universität Bern
Har ett stort utbud av biologikurser på engelska såsom ekologi, evolution, växtbiologi, bioinformatik samt cell- och molekylärbiologi.

ETH Zürich
Ett av de högst rankade tekniska universiteten i Europa. Här ställs krav på i genomsnitt betyg 4 för att kunna bli uttagen till utbytesstudier. Kurser på engelska erbjuds inom stora delar av biologin och det finns även möjlighet för exjobb.
Hit är det endast möjligt at söka utbyte för en termin, inte ett fullt läsår.

Université de Lausanne
Ett avtal särskilt för exjobb för MEME-studenter.

Storbritannien

Storbritannien är inte med i EU och inga brittiska universitet är därför med i Erasmus-programmet. För utbytesstudier under en termin behövs inget studentvisum, men däremot om du väljer att vara borta under ett helt läsår.

University of Edinburgh
Erbjuder ett stort urval av kurser i biologi. Erbjuder endast kurser på kandidatnivå. Här finns inte möjlighet att göra exjobb under utbytesstudierna.

Spanien

Universitat de Barcelona
Erbjuder ett flertal kurser i biologi på engelska på masternivå främst inom genetik/genomik, bioteknik, immunologi, biomedicin och neurovetenskap. På kandidatnivå finns främst kurser på spanska eller katalanska. Som kandidatstudent kan du inte läsa kurser på masternivå.

Universidad de Granada
Erbjuder ett begränsat utbud av kurser i biologi på engelska. Du kan även välja kurser inom andra naturvetenskapliga ämnen. Om du har goda kunskaper i spanska (minst nivå B1) och har möjlighet att studera några kurser på spanska, så blir utbudet i biologi betydligt större. Erbjuder endast kurser på kandidatnivå.

Tjeckien

Charles University, Prag
Kurser på engelska inom stora delar av biologin.

Tyskland

Tyskland och Österrike har inte samma terminsindelning som oss, utan har istället en vinter- och sommartermin. Om du åker på sommarterminen kan du hinna med att läsa period 3 vid Uppsala innan ditt utbyte.

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Universitetet har masterkurser inom cell- och molekylärbiologi samt biokemi på engelska. De flesta Kandidatkurser ges på tyska.

Technische Universität München (TUM)
The school of life science har ett stort och brett utbud av biologikurser på engelska. Kandidatstudenter med rätt bakgrund kan läsa kurser på masternivå.

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Kurser på engelska inom cell- och molekylärbiologi, immunologi, mikrobiologi och neurovetenskap på avancerad nivå.

Universität Hamburg
Här kan du läsa biologikurser inom två masterprogram som ges helt på engelska, Molecular plant science och Marine ecosystem and fisheries sciences. Övrigt kursutbud är främst på tyska.

Eberhard Karls Universität Tübingen
I princip alla kurser på masternivå erbjuds på engelska och universitet erbjuder biologikurser inom: Evolution och Ekologi, Cell- och molekylär växtbiologi, molekylär cellbiologi, immunologi och neurobiology. Däremot är endast ett fåtal kandidatkurser på engelska. Dock har kandidatstudenter möjlighet att läsa kurser på masternivå ifall de har rätt bakgrund.

Österrike

Universität Wien
Har ett stort utbud av kurser på engelska inom biologi. Dock är kurser inom molekylärbiologi utanför vårt avtal och kan inte garanteras. Till Wien kan du endast bli antagen för en termin till att börja med, men du har möjlighet att ansöka om förlängning för ett fullt läsår, så snart du är på plats.

För frågor och mer information om varje utbyte kontakta IBGs utbyteskordinator, Sofia Thorsélius exchange@ibg.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin