Utlandsstudier

Studenter går på en väg

Som student på institutionen för biologisk grundutbildning finns alla förutsättningar för att åka på utbyte till många olika platser i världen. På denna sida hittar du främst information om IBGs utbytesprogram och de universitet IBG själva har utbytesavtal med.

Har du några frågor som rör utbytesstudier kan du kontakta IBGs utbyteskoordinator.

IBG:s utbytesprogram

Som student vid IBG har du goda möjligheter att förlägga delar av dina studier utomlands. IBG har ett utbytesprogram i biologi som riktar sig till alla studenter som läser vid IBG och som uppfyller behörighetskraven. Som utbytesstudent betalar du inga studieavgifter. De flesta av våra utbyten ligger inom ramen för EU:s ERASMUS-program som innebär en möjlighet att läsa vid ett annat Europeiskt lärosäte. Som utbytesstudent erhåller du dessutom ett s.k Erasmus-stipendium.

IBG:s utbytesprogram omfattar framför allt fördjupningskurser i biologi. På de flesta av våra partneruniversit finns också möjlighet att göra exjobb eller kombinera examensarbete med vanliga kurser. För de flesta universitet så behöver du på egen hand hitta en handledare/projekt. Om du endast vill åka utomlands för att göra exjobb inom ett EU-land, så kan du istället ansöka om Erasmuspraktik.

De universitet som vi har avtal med erbjuder kurser på engelska, men utbudet kan variera mellan olika universitet. Kurser på avancerad nivå ges i högre utsträckning på engelska än kurser på grundnivå. På de flesta universitet kan även kandidatstudenter på slutet av sin utbildning läsa på avancerad nivå. Examensarbeten har du alltid möjlighet at göra på engelska.

Orter som IBG har utbytesavtal med.

För att kunna åka på våra avtal behöver du ha med dig ämnesstudier på universitetsnivå inom biologi/bioteknik eller liknade. För att uppfylla kriterierna behöver de flesta av dina kurser vara avklarade.

 • Studenter inom ett masterprogram behöver ha fullgjort 30 hp ämnesstudier vid ansökningstillfället. Om du läst en kandidatutbildning vid Uppsala universitet kan du söka redan till åk 1 på mastern.
 • Studenter på kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi behöver ha 60 hp godkända kurser inom basblocket, varav 45 hp biologikurser vid ansökningstillfället. Vi rekommenderar att du söker inför ditt tredje år på programmet.
 • Studenter inom Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik rekommenderas att söka inför åk 4 och behöver ha godkända biologikurser från de fem första terminerna
 • Ämneslärarstudenter behöver vid ansökningstillfället ha godkända biologikurser motsvarande basblocket i biologi.

Andra studenter som läst biologi på högskolenivå är också välkommen att söka våra utbyten.

Ansökan till IBG:s utbyten

Ansökan för kommande läsår (både höst och vårtermin) ska vara oss tillhanda senast 15 februari. Under sommaren/tidig höst utlyser vi dock restplatser för nästkommande vår. Deadline för restplatser inom hela TekNat är 15 september. (Undantag Bern, Leiden, Prag och ETH Zürich som behöver sökas senast 1 september).

Följande behövs för din ansökan:

 • Academic Purpose Statement: Inför ansökan 2024/2025 har detta ersatts med en akademisk motivering där du besvarar några frågor som finns inkluderade i ansökningsformuläret.
  What are your expectations of the courses you selected? How does the exchange fit in with your education, both when it comes to content and timing? What do you hope to get out of the exchange, both from an academic and a personal perspective?
 • Betyg från dina samtliga högskolestudier.
 • Val av Universitet för utbytet: Du kan välja upp till fyra universitet i din ansökan. Ange universiteten i prioritetsordning, eller indikera om du prioriterar universiteten lika högt.
 • Kursförslag: Krävs för varje universitet du söker till. Ofta finns bara föregående års kurser tillgängliga på partneruniversitetens hemsidor, utgå då från dessa. Slutgiltigt kursval sker först efter att du blivit antagen, och många gånger först vid ankomsten till utbytesuniversitetet.
 • Foto
 • CV

För att söka IBG:s utbyten börjar du med att välja Application for outgoing students -Department specific exchanges TekNat. Lite senare under Framework väljer du Erasmus SMS för alla utbytesavtal utom för Schweiz och Storbritannien där du istället väljer subject specific student exchange. Under fliken Department responsible for the exchange väljer du Biology Education Centre.

Vid en konkurrenssituation om utbytesplatser baseras urvalet på främst för vem som utbytet passar bäst och sedan på en samlad bedömning av APS, betyg och andelen avklarade kurser. Vi tittar även på studentengagemang t.ex. om du varit fadder eller liknande.

För frågor kontakta exchange@ibg.uu.se eller boka en tid.

Andra internationella möjligheter

Uppsala universitet har generella utbytesavtal med många universitet i alla världsdelar. De hanterar även ansökningar om Erasmuspraktik.

Centrala utbytesavtal

Även TekNat-Fakulteten har utbyten inom teknik/naturvetenskap inom Europa.

Fakultetens utbyten

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin