Studentliv

Uppsala är ett stort och levande centrum för utbildning, forskning och studentliv. Utöver slottet och domkyrkan domineras stadskärnan kring Fyrisån av de gamla universitetsbyggnaderna. De kanske mest imponerande bland dessa är universitetsaulan och universitetsbiblioteket Carolina Rediviva.

Glada studenter på forsränning

Studentorganisationer vid IBG

Vid Uppsala universitet finns sex studentkårer. Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) representerar studenter vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten i Uppsala. UTN arbetar bland annat med utbildningsfrågor, studiesociala frågor och näringslivsfrågor, samt anordnar sociala aktiviteter. UTN har egna lokaler i kårhuset Uthgård vid Polacksbacken i Uppsala.

UTNs webbsida

Studentkåren för studenter på Campus Gotland heter Rindi.

Rindis webbsida

BÄR

BÄR (Biologiska ÄmnesRådet) är ett studieråd/ämnesråd som fungerar som en intresseorganisation för biologistudenter. Verksamheten är öppen för alla studenter som läser biologi vid IBG.

BÄR sysslar med studiebevakning och representerar biologistudenterna i olika styrelser och nämnder: t.ex. i IBG:s styrelse, fakultetsnämnden, fakultetens utbildningsutskott, UTN:s fullmäktige samt i diverse arbetsgrupper. Studenterna utser även ett eget skyddsombud, med ansvar för arbetsmiljön. BÄR ger också inläsningsstöd till nya studenter, arrangerar fester och grillkvällar, samt ger ut tidningen Bladet.

BÄR samarbetar med geovetarna och arrangerar bland annat mottagning för alla nya biologi- och geovetarstudenter. BÄRs kontor/sammanträdesrum finns i anslutning till studentuppehållsrummet vid Norbyvägen 18B.

Om du vill komma i kontakt med BÄR, om du har frågor eller kanske vill engagera dig mer aktivt i dina studier så kan du enklast mejla nvb-ordf@utn.se. För att få veta vad som händer inom BÄR kan du gå med i BÄRs facebook-grupp.

X-sektionen

Alla studenter på civilingenjörsprogrammet och masterprogrammet i bioinformatik är varmt välkomna till studentföreningen X-sektionen. Allt i anknytning till dina studier, om det så är problem i föreläsningssalar, festverksamhet eller jämställdhetsfrågor, kan ordnas genom X-sektionen. Mejla x-ordf@utn.se.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin