Kontakt

Studieadministrationen

Kursadministration

Du når kursadministrationen via mejl info@ibg.uu.se.

Lisa Chytraeus (EBC), 018-471 49 19
Hanna Olsén (EBC), 018-471 15 53
Ylva Adolfsson (BMC), 018-471 43 81

Studierektorer

Elisabeth Långström, elisabeth.langstrom@ibg.uu.se, 018-471 41 38 (EBC)
Fredrik Sundström, fredrik.sundstrom@ibg.uu.se, 018-471 13 12 (EBC)
Lena Henriksson, lena.henriksson@ibg.uu.se, 018-471 63 05 (EBC/BMC)

Prefekt

Richard Svanbäck, richard.svanback@ebc.uu.se

Informationsansvarig, webbmaster

Johan Edin, johan.edin@ibg.uu.se

Studievägledare

Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi

Sofia Thorsélius
studievagledare@ibg.uu.se, 018-471 43 06
IBG:s kansli, EBC våning 3, Norbyvägen 14 (tis-fre), BMC A8:1 (mån)
Tidsbokning

Masterprogrammet i Biologi samt Masterprogrammet i tillämpad bioteknik

Patrik Karell
master@ibg.uu.se
IBG:s kansli, EBC våning 3, Norbyvägen 14
Tidsbokning

Masterprogrammet i Bioinformatik

Emma Svensson
Studycounsellor-mbioinf@ibg.uu.se
Telefon: 018-471 30 99, 070-425 07 35
Rum 11208, Ångströmlaboratoriet
Tidsbokning

Civilingenjörsprogrammet i Molekylär bioteknik (X)

Emma Svensson
studievagledare-x@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 30 99, 070-425 07 35
Rum 11208, Ångströmlaboratoriet
Tidsbokning

Utytesstudier i biologi

Sofia Thorsélius
exchange@ibg.uu.se
Telefon: 018-471 43 06
IBGs kurskansli på EBC, Norbyvägen 14 (tis-fre), BMC A8:1 (mån)
Tidsbokning

Lärarutbildningen – biologi och naturvetenskap

Ronny Alexandersson
ronny.alexandersson@ibg.uu.se
Telefon: 018-471 41 42
IBG:s kansli, EBC vån 3, Norbyvägen 14

Programansvariga för masterprogrammen

Vid frågor gällande din studieplan, kontakta programansvarig för respektive program.

Masterprogrammet i bioinformatik

Lisa Klasson
Lisa.Klasson@icm.uu.se
Telefon: 018-471 6403

Masterprogrammet i biologi

Anssi Laurila
Anssi.Laurila@ebc.uu.se
Telefon: 018-471 6493

Erasmus-mundus masterprogram i Evolutionsbiologi

Pascal Milesi
pascal.milesi@scilifelab.uu.se

Masterprogrammet i tillämpad bioteknik

Suparna Chandra Sanyal
Suparna.Sanyal@icm.uu.se
Telefon: 018-471 42 20, 073-780 64 26

Besök våra kanslier

Välkomna till våra två kanslier på EBC respektive BMC under kontorstid (8.30–16.00).

BMC

Husargatan 3, A8:1

EBC

Norbyvägen 14, 3 trappor

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin