Fusk och plagiat

Universitetet ser mycket allvarligt på fusk och plagiering. Enligt 10 kap. 1§ högskoleförordningen (Svensk författningssamling 2009) får disciplinära åtgärder vidtas ”mot studenter som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas”.

Allt vetenskapligt arbete bygger på resultat från tidigare arbeten. För att sätta in sitt arbete i ett sammanhang och relatera sina resultat till andras arbeten refererar man till tidigare publicerade verk. Referenser till andras arbeten används också för att definiera begrepp och metoder.

Som student måste du informera dig om vad som räknas som plagiat, sätta dig in i hur man refererar och citerar andras arbete och följa de instruktioner du får av dina lärare. Olika regler kan gälla för olika kurser på samma sätt som olika regler gäller för forskare när man ska publicera i olika tidskrifter eller inom olika ämnesområden.

Författaren måste tydliggöra vad som är hens resultat eller text och vad som är hämtat från andra författare. Man får aldrig presentera ”resultatet av andras ansträngningar som resultatet av eget arbete” (Sveriges universitets- och högskoleförbund, 1997). Att presentera ett arbete eller delar av ett arbete som en annan författare skrivit som om det var ens eget, kallas plagiering. Det finns också särskilda regler när det gäller användande av bilder och diagram från publicerade arbeten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin