Studie- och karriärvägledning

Studievägledare vid Uppsala universitet ansvarar för vägledning och information om frågor som gäller studierna och arbetsmarknaden.

Vänd dig till studievägledaren om du har frågor om dina biologistudier, arbetsmarknaden eller din studiesituation i övrigt, t.ex. om du är osäker på vad du ska välja.

Studievägledaren kan fungera som ”bollplank” eller diskussionspartner om du vill diskutera funderingar eller svårigheter. Kontaktuppgifter till studievägledare finner du nedan.

Person ritar en pil snett uppåt.

Om du behöver intyg över dina registreringar eller studieresultat, så kan du ladda ner detta från Ladok.

'Studievägledare handlägger också studieuppehåll och studieavbrott.

Har du synpunkter på en viss kurs kan du vända dig till din studievägledare om du inte vill tala med lärarna direkt. Studievägledarna har tystnadsplikt. Det är bara om du och studievägledaren har kommit överens om det, som en studievägledare får föra vidare det ni diskuterat.

Om du har frågor som rör studier utanför biologiområdet eller vill diskutera din studiesituation med någon person utanför IBG, vänd dig till de centrala studie- och karriärvägledarna.

Studievägledare

Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi

Sofia Thorsélius
studievagledare@ibg.uu.se, 018-471 43 06
IBG:s kansli, EBC våning 3, Norbyvägen 14 (tis-fre), BMC A8:1 (mån)
Tidsbokning

Masterprogrammet i Biologi samt Masterprogrammet i tillämpad bioteknik

Patrik Karell
master@ibg.uu.se
IBG:s kansli, EBC våning 3, Norbyvägen 14
Tidsbokning

Masterprogrammet i Bioinformatik

Emma Svensson
Studycounsellor-mbioinf@ibg.uu.se
Telefon: 018-471 30 99, 070-425 07 35
Rum 11208, Ångströmlaboratoriet
Tidsbokning

Civilingenjörsprogrammet i Molekylär bioteknik (X)

Emma Svensson
studievagledare-x@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 30 99, 070-425 07 35
Rum 11208, Ångströmlaboratoriet
Tidsbokning

Utytesstudier i biologi

Sofia Thorsélius
exchange@ibg.uu.se
Telefon: 018-471 43 06
IBGs kurskansli på EBC, Norbyvägen 14 (tis-fre), BMC A8:1 (mån)
Tidsbokning

Lärarutbildningen – biologi och naturvetenskap

Ronny Alexandersson
ronny.alexandersson@ibg.uu.se
Telefon: 018-471 41 42
IBG:s kansli, EBC vån 3, Norbyvägen 14

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin