Stöd och service

EBC med vägledningsskylt

Här hittar du länkar och information som kan vara till hjälp för dig under din studietid. Hittar du inte vad du söker kan du besöka vår sida A-Ö.

För dig som är student på Campus Gotland hittar du utförlig information på deras studentsidor.

Det finns även mycket information på de centrala studentsidorna vid universitetet.

Studie- och karriärvägledning vid IBG

Du kan vända dig till våra duktiga studievägledare med frågor som rör dina studieval, eventuella problem med studierna eller studiesituationen och karriärfunderingar. Studievägledarna har alla ansvar för olika program och är därför experter på frågor rörande just ditt program. Det ingår också i deras uppgift att hålla koll på hur det går för dig.

Våra studievägledare och mer om karriärvägledning

IBG strävar efter att all information ska finnas här på webbplatsen, samt i Studium. Varje kurs har en egen kurssida i Studium där schema för kursen ska finnas i god tid före kursstart. Alla kursansvariga lärare har möjlighet att lägga ut kursrelaterat material i Studium.

På IBG:s webbsida hittar du information om terminstider, omtentamen, adresser och telefonnummer, ansökning till kurser m.m. Vi har ett kalendarium där vi lägger ut viktiga händelser och vi lägger även ut information på Facebooksidan ”Biologisk grundutbildning, Uppsala”.

För att hjälpa dig inför valet av kurser anordnar IBG kursinformationsdagar en gång per termin, där lärare finns på plats för att svara på frågor om kursen.

Allmän information om IBG:s verksamhet skickas ut till din studentmejl.

Det finns ett antal olika instanser inom och utanför universitetet som ger stöd och hjälp när man är i behov av särskilt stöd i studierna. Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har en samordnare för studenter i behov av riktat pedagogiskt stöd dit man kan vända sig för stöd och råd.

Särskilt stöd

Vid Uppsala universitet finns en språkverkstad som är öppen för alla studenter som känner behov av hjälp med skriftlig eller muntlig framställning på både svenska och engelska. Vid Språkverkstaden finns både en öppen mottagning och möjlighet att boka tid med någon av handledarna. De har speciellt stöd för studenter med dyslexi. Språkverkstadens tjänster är kostnadsfria och öppna för alla studenter vid Uppsala universitet.

Besök språkverkstaden

Studenthälsan erbjuder studierelaterad hälso- och sjukvård. Du kan vända dig till dem om du har problem med din studiesituation och vill diskutera detta med någon utomstående.

Studenthälsan

Att studera vid universitet innebär en stor skillnad mot t.ex. gymnasiet. Du har ett eget ansvar för att planera dina studier. Ofta ska stora mängder text läsas. Det gäller att få tiden att räcka till och att hitta en balans mellan studier och fritid. Du måste kanske förändra eller förbättra din studieteknik eller andra vanor för att få det att fungera. För att hjälpa dig med detta ges ibland föreläsningar och kurser om studievanor och studieteknik. Det finns en del litteratur och ett självstudie­material som du kan låna. Om du vill diskutera studievanor eller studieteknik, kontakta centrala studie- och karriärvägledningen eller Studenthälsan.

Kurs i studieteknik.

På Uppsala universitet finns riktlinjer för studenternas arbetsvillkor som tar upp vilka krav du kan ställa på bland annat fysisk och psykosocial arbetsmiljö, kursplaner och scheman, studentinflytande och undervisning. Vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet finns en likabehandlingsplan och andra dokument och föreskrifter som kopplar till regler och rättigheter.

Regler och rättigheter

IBG har föreläsningssalar, grupprum, kurslaboratorier, datorsalar, studentuppehållsrum och studentkök vid Evolutionsbiologiskt centrum (EBC) och kurslaboratorier och datorsalar på Biomedicinskt centrum (BMC). På BMC finns övriga salar och uppehållsrum som gemensam resurs för hela BMC.

En del kurser, framför allt inom civilingenjörsprogram, har undervisning förlagd till Ångströmlaboratoriet.

På somliga biologikurser ingår undervisning med övernattning vid fältstation. Framförallt utnyttjas Norr Malma (vid sjön Erken i närheten av Norrtälje) och Klubbans biologiska station (vid Fiskebäckskil på Västkusten).

IBG:s lokaler är öppna vardagar 8.00–16.30 under terminstid. Övrig tid krävs passerkort för att komma in. Passerkortet, som också kallas för campuskortet, är kopplat till din kursregistrering. Är du ny student måste du ha en aktuell registrering och aktiverat användarkonto vid Uppsala universitet för att få mejl med instruktioner om hur du ska göra för att hämta ut kortet.

Campuskortet

För att använda IBG:s datorer måste du vara registrerad på en IBG-kurs. Med ditt studentkonto följer en student-mejladress, dit mycket viktig information från universitetet skickas. Om du inte avser att bevaka denna adress, måste du vidaresända all e-post.

På EBC (Norbyvägen 18B) finns två datorsalar (Hubben och Musen) och i källarplanet på BMC finns två datorsalar som tillhör IBG (A10: Chipset och A11: PC-Rummet).

Samtliga datorsalar kan bokas för schemalagd undervisning men får annars användas när de är lediga, även på kvällar och helger. Observera att dörrarna är larmade på kvällar och helger och därför måste vara stängda. På BMC krävs alltid passerkort för att komma in i datorsalarna. På EBC krävs passerkort efter kl. 16.30 vardagar, samt alla tider under helger.

Du ska inte spara dina dokument på skrivbordet på studentdatorerna. Datorernas skrivbord rensas automatiskt efter utloggning.

Utskrifter, scanning och kopiering kan ske via eduPrint-systemet.

Biologibiblioteket på EBC är en del av Uppsala universitetsbibliotek. Där finns biologisk litteratur och tillgång till olika databaser.

BMC-biblioteket är också en del av universitetsbiblioteket. Där finns biomedicinsk, molekylärbiologisk samt immunologisk litteratur och liknande. Biblioteket har läsesalar.

Det finns även tillgång till litteratur vid IBG:s laboratorier och fältstationer. Den litteraturen är avsedd att användas i samband med undervisningen och hemlån är normalt inte tillåtet.

Kurslitteraturen som används på olika kurser finns angiven i kursplanen som finns på kurssidan i Studium. De flesta kursböckerna är på engelska. Utöver detta tillkommer ofta kompendier. Det är oftast inte obligatoriskt att ha en viss kursbok, men en stark rekommendation. Undervisningen bygger på att alla på kursen har tillgång till litteraturen.

Du ansvarar själv för din tillgång till kurslitteratur. Kursböckerna finns att köpa i Studentbokhandeln och i Akademibokhandeln, samt via bokhandlare på nätet. Begagnade böcker kan ibland köpas genom förmedling på Uppsala studentkår. Biologibiblioteket har också ett eller flera exemplar av alla kursböcker i biologi. En del böcker kan lånas från nationsbiblioteken. IBG förmedlar inte begagnad kurslitteratur och har inte heller kursböcker till utlåning. På många kurser ingår kompendier och kopierat material i kurslitteraturen. Observera att visst material, t.ex. laborations­handledningar, är nödvändigt för att kunna delta i obligatoriska moment. Ofta förändras materialet mellan olika kurstillfällen och du kan därför inte räkna med att låna material från tidigare studenter.

Vid laborationer måste du bära labbrock. Du kan köpa labbrock av IBG. Nya rockar säljs till subventionerat pris (350 kr) och begagnade rockar säljs ännu billigare. Försäljning och utlåning sköts av laboratoriepersonalen på BMC och EBC. IBG tillhandahåller labbrockar endast till studenter som är registrerade vid någon av IBG:s kurser.

Din hemadress hämtas från Folkbokföringen. Flyttar du är det viktigt att du ändrar din adress via Adressändring.se. Gör ändringen så snart som möjligt för att du ska få aktuell information från universitetet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin