Civilingenjörsprogrammet

Välkommen till programsidorna för Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik för dig som redan studerar på programmet. Letar du efter information för dig som söker till programmet hittar du den informationen på våra utbildningssidor.

På de här sidorna hittar du all information rörande dig som civilingenjörsstudent som du kan tänkas behöva under din tid på programmet. Här finns alla kurser inom programmet, information för dig som vill åka på utbyte, anvisningar och information om både kandidatarbete och exjobb samt mycket mer.

Är det något ni saknar så är det bara att kontakta programansvarig Karin Stensjö (karin.stensjo@kemi.uu.se)

Utlandsstudier

Som student på Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik har du väldigt bra möjligheter till utbytesstudier. Vill du studera vid ett universitet utomlands bör du börja planera och söka utbytesplatser i god tid, till vissa utbyten så långt som ett år i förväg.

Uppsala universitet har ett mycket omfattande generellt utbytesprogram. Det finns utbyten med universitet i Europa, USA-Kanada, Australien-Nya Zealand, Latinamerika och Sydafrika samt Kina och Japan.

Institutionen för biologisk grundutbildning har utbyten med ett antal universitet i Europa. Det finns även andra institutionsbundna utbytesprogram som är öppna för studenter i Molekylär bioteknik och Bioinformatik.

Aktuella orter och ansökningsblanketter för IBGs utbyten hittar du på våra sidor för utlandsstudier

Kvalitetsarbete

Som student på civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik är det i ditt intresse att utbildningen håller en hög kvalitet. Vi är många på universitetet som jobbar med att du ska ha bra möjligheter att skaffa dig en högklassig civilingenjörsutbildning. Det rör sig inte bara om lärarna som du möter på dina kurser, utan också schemaläggare, studievägledare, studierektorer, programansvarig, programrådsmedlemmar, med flera.

Blandad information och länkar

Terminstider

Aktuella terminstider kan du finna på fakultetens hemsida för studenter.

Studentorganisationer

X-sektionen

Studenterna vid Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik utgör X-sektionen, en förening vars främsta uppgift är att främja sammanhållningen bland X-studenter och representera dem i frågor som rör de olika programmen.

Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) är studentkåren för alla studenter på TekNat-fakulteten. UTN driver studiebevakning för att utbildningen ska vara så bra som möjligt och jobbar för att studiemiljön ska vara bra. Utöver det anordnar UTN sociala tillställningar som exempelvis Forsränningen på sista april, Karriärsmässan Utnarm och mottagningar för nya studenter.

Läs mer på UTN:s hemsida

Hjälp med jobbansökan och CV

Studie- och karriärvägledning vid Uppsala Universitet erbjuder studenter hjälp med ansökningshandlingar när man söker arbete. De ger även råd om hur man skriver en bra CV.

Framtidens utmaningar

National Academy of Engineering Grand Challenges for Engineering från USA kan du läsa om framtidens utmaningar för dig som ingenjör. Det finns många spännande forskningsfält att ge sig in i.

Studentens arbetsvillkor

På Uppsala universitets hemsida finns riktlinjer för studenternas arbetsvillkor. Här står det allt om vilka rättigheter och skyldigheter du har som student.

Rekryteringsverksamhet

Vill du jobba med rekrytering? Som Hemortsambassadör kan du besöka din gamla gymnasieskola och berätta om din utbildning. För dig som vill jobba mer aktivt med studentrekrytering finns också möjlighet att arbeta som studentinformatör i samband med gymnasieresor. Läs mer på fakultetens hemsida.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin