Kandidatprogrammet i biologi -naturvetaringång

En kandidatexamen i biologi/molekylärbiologi från Uppsala universitet öppnar många möjligheter. Med ett stort kursutbud väljer du själv vilken sorts biolog du vill bli. Den stabila grunden som också innehåller kemi och matematik gör att du efter avslutad utbildning blir efterfrågad på såväl den nationella som internationella arbetsmarknaden.

Eftersom de flesta lärarna på programmet är aktiva forskare med djupa specialkunskaper får du inblick i den senaste forskningen. Det är något som du har nytta av oavsett om du tänker bli forskare eller jobba utanför universitetet. Du får en utbildning som omfattar djupa faktakunskaper, förmåga att lösa problem, tänka analytiskt och arbeta vetenskapligt.

Programmets innehåll

De två första åren består av grundkurser som ger dig en bra kunskap och inblick i biologins alla fält. Då läser du bland annat cellbiologi, organismbiologi, genetik, ekologi och fysiologi. Men också kemi, matematik och statistik. Alla dessa ämnen är viktiga verktyg för en biolog/molekylärbiolog.

Tredje året inriktar du dig mot något biologiskt område, som naturvård eller molekylärbiologi. Detta gör du genom att välja fördjupningskurser och göra ett självständigt projektarbete.

Utöver de renodlade ämneskunskaperna i olika ämnen får du också möjligheter till kommunikationsträning och att arbeta i grupp och i projektformat, allt under former som du kommer att ha nytta av i ditt framtida yrkesliv.

Fyra studenter i botaniska trädgården

Mer om programmet

Aktiva lärare, bred kompetens och kommunikation

Biologiutbildningen vid Uppsala universitet ges i kontakt med aktuell forskning. De flesta lärarna på programmet är också aktiva forskare med djupa specialkunskaper. Utbildningen har många lärare vilket gör att vi kan erbjuda ett stort antal kurser.

Vi tycker det är viktigt att träna våra studenter i ett vetenskapligt arbetssätt. Genom kontakten med forskarna får du också inblick i den senaste forskningen. Under utbildningen får du gedigna faktakunskaper samt kompetens att lösa problem, tänka analytiskt och att arbeta vetenskapligt.

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, laborationer, seminarier, exkursioner och studiebesök. I vår utbildning får du också träning i kommunikation. Såväl muntlig som skriftlig kommunikation är integrerade i undervisningen.

Intressestyrt med praktisk träning

I slutet av kandidatutbildningen gör du ett självständigt arbete. Då använder du både din ämneskunskap och din kommunikativa förmåga till att sammanställa och analysera data från olika källor. Du väljer själv ämnet för ditt arbete, utifrån dina intressen och förkunskaper.

På en del kurser jobbar vi i "fält". Studenter kommer främst i kontakt med två fältstationer: Klubbans biologiska station vid Fiskebäckskil på västkusten, eller Erkenlaboratoriet vid sjön Erken utanför Norrtälje. Redan på den första biologikursen (Organismernas evolution och mångfald) får du besöka Klubban, där du får en introduktion till den marina djurvärlden och en första träning i vetenskapligt arbetssätt. En mycket omtyckt kursdel!

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin