iGEM

Pipettering ur glasflaska

Den internationella iGEM-tävlingen gör det möjligt för studenter att själva utveckla protokoll och mål för experiment inom syntetisk biologi och verka för hållbarhetsmål fastställda inom Agenda 2030. Lag bestående av universitetsstudenter från olika utbildningar arbetar tillsammans för att designa, bygga, testa och utvärdera ett eget system gjort av utbytbara biologiska delar och med standardiserade molekylärbiologiska tekniker. Varje år gör tusentals studenter iGEM-projekt på sommaren och på hösten presenteras arbetet och resultaten vid en gemensam årliga konferens; Jamboree.

För mer information om den internationella tävlingen, besök gärna iGEM:s egen hemsida.

iGEM Uppsala

Studenter från Uppsala universitet har deltagit i tävlingen iGEM varje år sedan 2009. iGEM är en stor internationell tävling inom syntetisk biologi där man använder molekylärbiologi, bioinformatik och genetisk ingenjörskonst för att skapa förutsättningar för en bättre värld; www.igem.org. Det kan röra sig om att konstruera bakterieceller som kan detektera farliga miljögifter, celler som kan bryta ner plast eller nya metoder för att upptäcka virus i miljön. Studenterna väljer själva, med stöd från lärare, ett projekt som intresserar dem. Tävlingen startades av Massachussetts Institute of Technology (MIT) i Boston, USA och varje år deltar lag och universitet från hela världen.

Läs en presentation om iGEM! Pdf, 914 kB.

 

Fakulteten för teknik och naturvetenskap (TekNat) har tillsammans med institutioner och olika företag och organisationer på olika sätt generöst stöttat Uppsala universitets iGEM-lag. Lagets storlek har varierat över åren, från endast tre studenter första året till nära trettio något år. Oftast deltar ungefär 20 studenter i tävlingen iGEM Uppsala, varav drygt hälften på avancerad/masternivå. Sedan 2011 är Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) iGEM Uppsalas huvudsakliga samarbetspartner och värd för de laborativa inslagen som genomförs sommartid på Biomedicinskt centrum (BMC). Studenter med olika studiebakgrund och nivå (kandidat- och masternivå) och av olika nationalitet samlas kring en gemensam utmaning kopplad till FNs hållbarhetsmål, oftast med kopplingar till miljö- och/eller hälsa. Projektet, och kurserna, innehåller förutom stort fokus på laborativa, praktiska moment också träning i biosäkerhet, vetenskaplig dokumentation, kommunikation, teoretisk modellering och projektorganisation. Ett av Uppsalas iGEM-projekt har varit att utveckla kromoproteiner som detektionsssystem för syntetisk biologi. Kromoproteiner är spännande protein som har isolerats från koraller. De utvecklade metoderna med kromoproteiner har blivit mycket uppskattade världen över och data från projektet har även resulterat i vetenskapliga publikationer så väl som i en av världens mest använda manualer i Syntetisk biologi: Liljeruhm, J, Gullberg, E and A. C. Forster Synthetic Biology A Lab Manual 2014 World Scientific. Om du uppfyller kursmålen i följande kurser så kan ditt deltagande i iGEM också ge högskolepoäng via kurserna

Not 1: Kurserna kan räknas med i examen beroende på vilket utbildningsprogram du läser, kontakta din programansvariga för besked.
Not 2: Kurserna ges i mån av resurser och under förusättning att studentunderlaget är tillräckligt stort (minst 15-20 studenter).
Not 3: Endast programstudenter kan antas till kursen, dvs ej studenter som enbart läser fristående kurs.
Not 4: Behörigheten måste vara uppfylld vid ansökningstidens slut, se nedan.

Utom-Europeiska studenter kan behöva betala studieavgift för denna kurs.

Är du intresserad av att delta i nästa års iGEM-projekt?

Hör av dig till kursansvarig lärare, Margareta Krabbe: Margareta.Krabbe@ibg.uu.se

Ansök genom att fylla i detta formulär. Deadline för ansökan är 15 mars 2024.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin