Individuella kurser

Individuella kurser kan genomföras vid valfri tid på året och vid en takt långsammare än heltid om så önskas. Se dock till att söka kursen inom sedvanliga terminstider för att bli registrerad i tid. Se datum nedan för när du kan påbörja kursen och skicka ansökan minst två veckor innan detta datum. För att du skall vara försäkrad är det viktigt att vara registrerad innan kursen påbörjas. Kurserna söks direkt hos koordinator (finns längst ner på programsidorna - se länkar nedan) och inte via antagning.se.

Kursen kan påbörjas något av datumen nedan. Är kursen utformad på ett sådant sätt att ett annat startdatum krävs är du välkommen att ta upp det med din koordinator.

VT 2024
15 januari
5 februari
26 februari
18 mars
8 april
29 april
20 maj

HT 2024
2 september
23 september
14 oktober
4 november
25 november
16 december
6 januari

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin