Individuella kurser i tillämpad bioteknik

Bibliografiskt projekt ska dels ge träning i litteratursökning och uppsatsskrivning, dels ge möjlighet till kunskapsfördjupning inom någon del av ett, för din utbildning, relevant ämne som du är speciellt intresserad av. Informationskällor kan vara bibliotek, databaser på Internet samt lärare och forskare (via intervjuer, informella samtal eller seminarier) – det viktiga är att informationen till en större del hämtas från vetenskapliga originalreferenser. Du kontaktar en handledare som sedan stödjer dig under kursen och som har specialistkunskaper inom ämnet. Kursen redovisas genom att du skriver en sammanfattningsrapport (review).

Dokument för Bibliografiskt projekt:
Ansökan Pdf, 201 kB.
Studentinstruktioner Pdf, 25 kB.
Handledarinstruktioner Pdf, 21 kB.
Handledarintyg Pdf, 57 kB.
Titelsida för rapporten Word, 37 kB.

Bibliografiska projekt kan läsas av:
Masterstudenter i tillämpad bioteknik (5 hp 1BG356)

Forskningspraktik ska ge en inblick i hur forskning och vetenskapligt utvecklingsarbete organiseras och genomförs i praktiken. Du kan med fördel arbeta med flera olika saker för att skaffa dig en helhetsbild av arbetsplatsen och av det arbete som utförs där. I kursen ingår också att du tillsammans med handledaren på arbetsplatsen ska välja ut ett teoriavsnitt som hör samman med arbetet. Du får läsa in dig på det valda området och du och din handledare bestämmer tillsammans ett lämpligt sätt att examinera den teoretiska uppgiften. Du ska även ge ett kort seminarium på arbetsplatsen och skriva en kort praktikrapport.

Dokument för Forskningspraktik:
Ansökan Pdf, 176 kB.
Studentinstruktioner Pdf, 32 kB.
Handledarinstruktioner Pdf, 24 kB.
Handledarintyg Pdf, 97 kB.
Titelsida för rapporten Word, 37 kB.

Forskningspraktik kan läsas av:
Masterstudenter i tillämpad bioteknik (10 hp 1BG800, 15 hp 1BG801, 20 hp 1BG802)

Koordinator:
Margareta Krabbe, Margareta.Krabbe@ibg.uu.se, Tel: 070-4250949, besöksadress BMC, Husargatan 3, A8:1

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin