Lärarutbildning

Undervisningen

Undervisningen på våra lärarutbildningar och biologikurser sker i spännande forskningsmiljö med lärare som också är aktiva forskare. Många har dessutom erfarenheter som lärare från skolvärlden.

Ämnets praktiska moment; laborationer, datorövningar och fältövningar utgör viktiga inslag i utbildningen och förekommer på i stort sett alla kurser. Fältkurser är i flera fall förlagda till våra fältstationer: Klubbans biologiska station i Fiskebäckskil, Bohuslän och Erkenlaboratoriet vid sjön Erken utanför Norrtälje.

Vilka typer av lärare utbildas vid IBG?

IBG deltar i utbildningen av två typer av lärare: grundlärare och ämneslärare. Du kan bli grundlärare för Förskoleklass - åk 3 eller åk 4-6 och du kan bli ämneslärare för gymnasiet, vilket också ger behörighet för årskurs 7-9. Vi utbildar ämneslärare i biologi och naturkunskap.

För dig som redan har en utbildning med ämneskunskaper inom biologi (t.ex. en kandidatexamen i biologi) och som vill bli ämneslärare i biologi eller naturkunskap, finns också möjligheten att bygga på med Kompletterande lärarutbildning (90hp).

Vi har tidigare också biologiutbildning inom "Lärarlyftet II" som riktar sig till dig som är utbildad lärare, men som undervisar utan att ha full behörighet inom biologiämnet. Det är för tillfället inget intag på lärarlyftet, men det kanske kan återupptas i framtiden om Skolverket bestämmer sig för nytt intag.

Grundlärarprogrammet

En grundlärare undervisar i många olika ämnen och du kommer läsa mindre delar av din utbildning på IBG.

Om du vill bli grundlärare på förskoleklass - åk 3 kommer du att läsa kursen: Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3, 15 hp i din utbildning. Detta görs under utbildningens sjunde termin, vilket är samma termin som du läser kursen: Samhällsorienterande ämnen för F-3, 15 hp. Dessa två kurser läses delvis tillsammans under terminen för att visa på de spännande beröringspunkter som finns mellan ämnesområdena. Tanken är att göra dig mer förberedd för ett tvärvetenskapligt arbetssätt i ditt framtida yrke inom skolan.

Vill du jobba i åk 4-6 kan du välja att fokusera på naturvetenskap och teknik för denna åldersgrupp. Du kan då på höstterminen välja kursen: Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot 4-6, 30 hp. Du läser då en termin med naturvetenskap och teknik, såväl ämnesteori som ämnesdidaktik. Den terminen kommer att infalla din sjunde termin.

Du kan läsa mer om Grundlärarprogrammet på universitets centrala utbildningssida.

Ämneslärare biologi / naturkunskap gymnasiet och biologi åk 7-9

En ämneslärare inriktar sig för undervisning i 2 ämnen och för gymnasiet kommer ämneslärare att ha ett huvudämne (120hp) och ett biämne (90hp) i sin examen. En ämneslärare börjar med minst två terminer ämnesstudier, men de fortsatta studierna blandas upp med kurser som ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Du kommer under din utbildning att gå speciella kurser för lärare, men du kommer under majoriteten av dina biologistudier att samläsa med studenter på kandidatprogrammet i biologi. Delar av ämnesstudierna i biologi och naturkunskap kräver kemi (30hp), så kemistudier kommer att ingå i dina ämnesstudier till biologi- och/eller naturkunskapslärare. Vilka kurser du ska läsa inom din utbildning beror också på nivå och ämnen.

Du kan också läsa mer om Ämneslärarprogrammet för gymnasiet på universitets centrala utbildningssida.

Kompletterande lärarutbildning

Om du redan har en utbildning med ämneskunskaper i biologi (till exempel en kandidatexamen i biologi) och vill bli ämneslärare i biologi eller naturvetenskap kan du läsa kompletterande lärarutbildning enligt nedan.

Kompletterande lärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9

Kompletterande lärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Kompletterande lärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 (komprimerad studiegång)

Kompletterande lärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (komprimerad studiegång)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin