Masterprogrammet i bioinformatik

Bioinformatik är ett spännande område i gränslandet mellan biologi, matematik och datavetenskap. Frågeställningar och material kommer från biologin och det medicinska området. Metoderna är hämtade från matematiken och datavetenskapen.

Som bioinformatiker kan du arbeta med tvärvetenskapliga frågeställningar mellan informationsteknologi och biovetenskap. Inom biomedicin, läkemedelsutveckling och evolutionsbiologi används moderna metoder som genererar stora mängder data. För att kunna använda information och dra relevanta slutsatser från sådan data behövs verktyg för hantering och analyser. Bioinformatikerns roll är att utveckla och använda sådana verktyg.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin