Beräkningsbiologi och bioinformatik

Vad forskar vi om?

Forskningen inom detta program, som leds av Professor Johan Åqvist, omfattar beräkningsbiologi med inriktning på strukturbiologi och biokemi, intracellulär kinetik och bioinformatik. Beräkningsgrupperna anses vara världsledande i flera av dessa områden och har ett brett spektrum av nationell och internationell samverkan.
Till exempel utvecklade en grupp ledd av Professor David van der Spoel Gromacs, ett molekyldynamiksimuleringsprogram som används av tusentals forskargrupper. Professor Jan Komorowski arbetar med beräkningsmodeller av biologiska molekyler och dess roller inom kombinatorisk kontroll av cellulära processer. En grupp ledd av Professor Johan Åqvist gör beräkningsanalyser, simuleringar och förutsägelse av makromolekylära funktioner och interaktioner baserade på strukturell information, inklusive metodutveckling. Aktiviteter omfattar studier av biologisk katalys, exemplifierad av proteinsyntesen på ribosomen och nyckelenzymer, strukturbaserad läkemedelsdesign och molekylär igenkänning, transmembrana jonkanaler och G-proteinkopplade receptorer. Professor Bengt Persson använder strukturberäkningar för att studera effekter av mutationer, utvecklar system för automatiserad funktionell proteinklassificering samt studerar genuttryck vid hjärtsvikt.
Dessutom har flera forskare samarbetat med Symbicom, AstraZeneca, Biovitrum, Epix Pharmaceuticals och Medivir på tillämpade forskningsprojekt.

Forskargrupper

Om oss

Programansvarig professor: Johan Aqvist

Besöksadress: Husargatan 3, 752 37 Uppsala

Postadress: Box 596, 751 24 Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin