Molekylär systembiologi

Vad forskar vi om?

Vi studerar de molekylära mekanismerna för genreglering och utarbetar fysikaliska modeller för hur celler omsätter den genetiska koden till liv, d.v.s. hur gener slås av och på för att uttrycka mRNA som sedan översätts till protein. Centrala frågeställningar är hur cellen koordinerar hur mycket den behöver av olika molekyler och hur fort dessa molekyler kan hitta varandra i cellen. Vi är intresserade av de fysikaliska begräsningarna för hur fort regulatoriska molekyler kan hitta rätt DNA-sekvens och hur noggrant RNA kan översätts till protein. Vi studerar också hur gener regleras på molekylärnivå samt hur alla dessa processer är koordinerade med cellens livscykel.

För att svara på dessa frågor använder vi ett batteri av känsliga mätmetoder för att få tillräcklig spatial och temporal upplösning. Centrala metoder är single-molecule-tracking i levande celler, single-molecule-FRET, cryo-electon-mikroskopi, röntgenkristallografi, molekyldynamik och reaktions-diffusions-simuleringar. Vi utvecklar ständigt mikroskopimetoder, kinetisk teori och beräkningsbiologi för att kunna nå en allt djupare förståelse för livet på molekylärnivå.

Forskargrupper

  • Elf, Johan (programledare): Systembiologiska studier av genregelering och intracellulär kinetik
  • Johansson, Magnus: Bakteriell proteinsyntes studerad med biokemiska- och fluorescensmetoder
  • Jones, Daniel: Genreglering, horisontell genöverföring, CRISPR-Cas system

Om oss

Programansvarig professor: Johan Elf

Besöksadress: Husargatan 3, 752 37 Uppsala

Postadress: Box 596, 751 24 Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin