Molekylär evolution

Vad forskar vi om?

Hur uppstod och utvecklades liv? Hur anpassar sig organismer och frodas i så vitt skilda miljöer som inuti insekter och i varma källor? Vad gör vissa bakterier skadliga medan andra lever inuti våra kroppar utan att orsaka sjukdomar?

Vår forskning kretsar runt de evolutionära processer på molekylär nivå som formar livet för mikroorganismerna på Jorden. Vi är intresserade av uppkomsten av patogener, av symbiotiska relationer mellan två eller fler organismer, av de unika funktionella egenskaperna hos arkéer och av utvecklingen av den eukaryota cellen.

Forskargrupper

Om oss

Programansvarig professor: Siv Andersson

Besöksadress: Husargatan 3, 752 37 Uppsala

Postadress: Box 596, 751 24 Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin