Mikrobiologi och immunologi

Vad forskar vi om?

Mikrobiologiprogrammet har under många år utvecklat och genomfört forskningsprojekt som täcker många områden inom prokaryotisk (bakterier och arkéer) och eukaryot mikrobiologi. 2021 ändrades namnet på forskningsprogrammet till Mikrobiologi och immunologi för att bättre beskriva programmets inriktning.

Ämnesområden är infektionsbiologi och protozoer, genomik och evolution av encelliga eukaryoter, antibiotikaresistens och associerad kostnad/ fördel, RNA-biologi, det adaptiva immunsystemet CRISPR-Cas och dess tillämpningar, bakterievirus ("fager"), toxin-antitoxinsystem och system för kontaktberoende hämning av bakterietillväxt, och mycket annat. Modellorganismer som vi främst arbetar med är bakterier som Escherichia coli, Salmonella och Mykobakterier, protozoer som Giardia lamblia, rundmasken Caenorhabditis elegans, och den sociala amöban Dictyostelium discoideum.

Programmet för Mikrobiologi och immunologi leds för närvarande av Professor Fredrik Söderbom och består av nio oberoende forskargrupper. För mer information om forskningsprojekt, se respektiva hemsidor. Alla forskningsledare och doktorander är starkt engagerade i undervisning på alla nivåer, och två forskningsledare har blivit utnämnda till excellenta lärare.
Medlemmar i programmet är associerade med SciLifeLab Uppsala, URRC (Uppsala RNA Research Center), och ett Nordforsk-nätverk om "noncoding RNAs".

Forskargrupper

Om oss

Programansvarig professor: Fredrik Söderbom

Besöksadress: Husargatan 3, 752 37 Uppsala

Postadress: Box 596, 751 24 Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin