Molekylär biofysik

Vad forskar vi om?

Vid laboratoriet för molekylär biofysik (LMB) vid Uppsala Universitet arbetar vi längs frontlinjen för fotonbaserad vetenskap. Vi studerar interaktioner mellan fotoner och materia under extremt korta tidsskalor och vid extremt starka fotonintensiteter, och utnyttjar dessa interaktioner för att avbilda biologins minsta byggstenar.
LMB skapade också den vetenskapliga motiveringen för att bygga den första frielektronlasern i USA (LCLS) och den första frielektronlasern i Europa (European XFEL). Vi forskar även på fotosyntes och kolfixering i marina mikroorganismer, mestadels från vattnen kring polarområdena.

Välkommen till vår extern hemsida

Forskargrupper

Om oss

Programansvarig professor: Filipe Maia

Besöksadress: Husargatan 3, 752 37 Uppsala

Postadress: Box 596, 751 24 Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin