Farmakognosi

Vit blomma

Beskrivning

Forskning och undervisning inom ämnet Farmakognosi är inriktad på biologiskt aktiva substanser av naturligt ursprung.

Förutom möjligheten att upptäcka nya läkemedelskandidater för läkemedelsutveckling har bioaktiva naturliga projekt potential som farmakologiska verktyg, mellanprodukter eller mallar för syntes av läkemedel. Som en tvärvetenskaplig division bedriver vi omfattande nationella och internationella forskningssamarbeten i t.ex. klinisk farmakologi, marin kemisk ekologi, systematisk botanik och strukturell biologi.

Vår forskning representerar en modernisering och förnyelse av en värdig beprövad vetenskap, Farmakognosi. Med dagens ökade intresse för miljöaspekter, grön kemi och en hållbar användning av naturprodukter kan denna förnyelse ha en strategisk position i brokemi och biologi.

De pågående projekten är inriktade på kemi och biologi av ultrastabila proteiner, metoder för urval och målsökning, antifouling och antibakteriella molekyler från marina organismer (svampar, nemertiner), antiinflammatorisk och antitumöraktivitet hos naturliga produkter.

Läs mer här

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin