Forskarnivå

Ämnen

Utbildning på forskarnivå ges i (s.k.) ämnen. Vid Filosofiska institutionen finns två ämnen: estetik och filosofi.

Allmän studieplan och individuell studieplan

Utbildningen på forskarnivå bygger på två studieplaner, dels en allmän studieplan (ASP) för ämnet, dels en individuell studieplan (ISP) för varje forskarstudent. De allmänna studieplanerna för institutionens ämnen hittar du i länkarna nedan. Den individuella studieplanen upprättas när du antas till utbildningen.

Antagning, anställning, urval och utlysning

Antagning och anställning

Antagning till utbildning på forskarnivå får bara ske om det finns finansiering för hela studietiden. När du antas till utbildningen anställs du därför vanligen som doktorand vid Filosofiska institutionen. Doktorandtjänsterna är relativt få och utlyses oregelbundet, och det är stor konkurrens om tjänsterna.

Urval

Vid urvalet till en doktorandtjänst ligger tyngdpunkten på kvaliteten på de sökandes skriftliga arbeten. För varje tjänst finns en kommitté om 3–4 personer som läser inlämnade arbeten (vanligtvis master- eller magisteruppsatser, men det kan också vara kandidatuppsatser eller andra kortare representativa akademiska arbeten).

Utlysning

Utlysta doktorandtjänter meddelas på Uppsala universitetets webbsida Lediga jobb vid Uppsala universitet och bland institutionens nyheter.

Kontakt

Studierektor Pauliina Remes


FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin