Centrumbildningar

Centrum för forsknings- & bioetik

Uppsala universitet prioriterar etikfrågor och inrättade ett fakultetsövergripande Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) den 1 januari 2008. Centret arbetar fakultetsövergripande och är placerat på institutionen. CRB erbjuder bland annat utbildning i forskningsetik för doktorander från alla fakulteter. Läs mer på deras webbplats Centrum för forsknings- & bioetik.

Centrum för forskning om funktionshinder

Centrum för forskning om funktionshinder är en samarbetsorganisation för forskare som sysslar med frågor om funktionshinder och funktionsnedsättning inom olika ämnen vid Uppsala universitets fakulteter. Forskningen bedrivs i huvudsak vid de egna institutionerna. Centrum ansvarar för vissa samordningsprojekt, men framför allt för informationsspridning om forskning inom området. Läs mer på deras webbplats Centrum för forskning om funktionshinder.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin