Klinisk nutrition och metabolism

Syftet med vår forskning är att öka kunskapen om kostens betydelse för både förebygga och behandla kardiometabola sjukdomar som typ-2 diabetes, fettlever (MASLD) och hjärtkärlsjukdom.

Beskrivning

Det övergripande målet med vår forskning är att förstå hur maten vi äter påverkar vår kardiometabola hälsa, med inriktning mot typ-2 diabetes, fettlever (MASLD), och hjärtkärlsjukdom. Vi har stor erfarenhet att genomföra både randomiserade kliniska koststudier och prospektiva befolkningsstudier, med särskilt fokus på fettsyror och dietära biomarkörer. Vår forskning syftar till att förbättra prevention, men även bidra till ny kunskap om hur olika kostkomponenter och dieter kan optimera behandlingen av t.ex. fettlever och typ-2 diabetes. Precisionsnutrition är även ett område där vi har pågående forskning med stor klinisk potential.


Foto av medlemmar i forskargruppen Klinisk Nutrition och MetabolismFörstora bilden

Aktuellt inom gruppen

  • Mohammed Bajahzer disputerade den 24 januari 2024, på en avhandling som handlar om hur kolhydrater påverkar fettsyraprofilen i blodet.
  • NAFLDiet studien är avslutad och analyserna från studiens resultat är under bearbetning. Du kan läsa mer om NAFLDiet studien här.
  • Rekryteringen för NORDHEART studien planeras att påbörjas under första halvan av 2024. Du kan läsa mer om NORDHEART studien här.
  • Organiserar den 41th International Symposium of Diabetes and Nutrition den 27-30th June, 2024.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin