Folkhälsa, arbetsliv och rehabilitering

Forskargruppen Folkhälsa, arbetsliv och rehabilitering syftar till att utveckla kunskap om determinanter för ohälsa, främst för folksjukdomar.

Beskrivning

Forskargruppen Folkhälsa, arbetsliv och rehabilitering vill öka kunskapen om bestämningsfaktorer för ohälsa, främst för folksjukdomar. Särskilt fokus ligger på studier om ett jämlikt och inkluderande arbetsliv samt på studier om epidemiologi och rehabilitering vid olika typer av ohälsotillstånd.


Forskargruppen medlemmar

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin