Vårdvetenskap

Forskargruppen Vårdvetenskap bedriver forskning som ämnar utveckla kunskap om hälsofrämjande aktiviteter i syfte att förbättra hälsa, livskvalitet och lindra lidande.

Beskrivning

Forskargruppen Vårdvetenskap studerar människan under hela livscykeln, och fokuserar på Omvårdnadens nyckelbegrepp "Hälsa" i nationella och internationella studier, för att utveckla en optimal vårdorganisation.

Vi genomför individ- och populationsbaserade studier med olika kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, och genomför interventionsstudier för att utvärdera insatser som på olika sätt kan förbättra vården, hälsa och livskvalitet.

Forskningen spänner över ett brett fält, från reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, till vård av äldre och transkulturell vård omfattande migranters hälsa och globala folkhälsoproblem, så som diabetes.

Röda vallmoblommor på en äng

Aktuellt inom gruppen

Medforskare sökes till projektet Fex-Can

Just nu söker forskningsprojektet Fex-Can medforskare till ett projekt om internetbaserad behandling för fertilitetsoro och sexuella problem till följd av cancer.

Följ länken för att läsa mer om projektet

Bild på medlemmar i forskargruppen vid bord

Gruppmedlemmar

Forskningsledare: Lena Wettergren
Gruppmedlemmar: Caroline Aronowitsch, Rita Baumgartner Eriksson, Aleksandra Beck, Per-Ola Blomgren, Mats Christiansen, Achraf Daryani, Elisabet Eriksson, Leif Eriksson, Jenny Fagerström Johansson, Nathalie Godman, Eva Carin Gustafsson, Lena Hedlund, Mariann Hedström, Katarina Hjelm, Lisa Hultin, Eva Hovstadius, Ann-Christin Hultman Lantz, Elisabeth Jobs, Cecilia Josefsson, Ann-Christin Karlsson, Christine Leo Swenne, Kerstin Levedahl, Kerstin Lugnet, Lena Nordgren, Lena Normark, Mona Pettersson, Ulrika Pöder, Johanna Salberg, Anja Saletti, Katarina Seige, Jenny Stenberg, David Stenlund, Berit Thoudal, Eva Thörnqvist, Helena Volgsten, Cecilia Arving, Maria Carlsson, Kristina Fagerkvist, Birgitta Jakobsson Larsson, Claudia Lampic, Johanna Rose, Lars Sjödin, Rebecca Skog, Sölvi Vejby, Alexandra Wide, Lena Gunningberg, Eva Åkerlind, Marianne Carlsson, Pranee Lundberg, Annika Ohlsson, Nitikorn Phoosuwan, Bernice Skytt , Elizabet Åhsberg
Fler medlemmar finns i personal- och organisationskatalogen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin