Socialmedicin / CHAP

Forskargruppen CHAP är en internationell och tvärvetenskaplig forskargrupp som fokuserar på att förbättra barns, ungdomars och föräldrars psykiska hälsa och välbefinnande genom vetenskap, klinisk utveckling och translationelltarbete.

Beskrivning

CHAP bedriver tillämpad forskning för att främja hälsa och välbefinnande hos barn och familjer. En optimerad användning av hälsointerventioner och sociala insatser för att främja jämlikhet och barns hälsosamma utveckling är centralt för social hållbarhet. CHAP har väl etablerade samarbeten med kliniker, nationella och internationella partners från olika discipliner, samt kommuner, regioner, myndigheter och sociala entreprenörer. Vi är därför väl positionerade att fortsätta vara en relevant forskningspartner, utvärderare och kunskapsmäklare i utvecklingen av hälso- och sociala insatser för barn och familjer. Vårt engagemang för att samskapa forskning med våra målgrupper och ge röst åt dem som sällan hörs ger oss en unik position i Sverige.


Bild på forskargruppen CHAP medlemmar tillsammans

Forskargruppens medlemmar tillsammans; Foto: Mikael Wallerstedt

I 2021:

Psynkpriset för insatser inom området psykisk hälsa - Uppdrag Psykisk Hälsas (på SKR) styrgrupp har bestämt att tilldela priset till Inna Feldman! Hon har blivit nominerad till 2020 års Psynkpris i kategorin Socioekonomi för hennes arbete med att räkna på ekonomisk lönsamhet i förhållande till förebyggande folkhälsoarbete.

I 2018:

Etiskt och professionellt förhållningssätt viktigast vid svåra beslut i sjukvården – SLS utser Anna Sarkadi till årets etikpristagare

I 2016:

Barnombudsmannen i Uppsala, Barnrättspris tilldelades professor Anna Sarkadi och forskargruppen CHAP.

Gruppmedlemmar

Forskningsledare: Anna Sarkadi
Gruppmedlemmar: Maissa Al Adhami, Anna Pérez Aronsson, Anton Dahlberg, Johanna Dahlén, Natalie Durbeej, Oliver Dyar, Kerstin Edvardsson, Anton Ericsson, Helena Fabian, Inna Feldman, Sergio Flores, Anna Fäldt, Karin Fängström, Emma Geijer-Simpson, Sofia Gjertsson, Sandra Gupta Löfving, Veronica Hermann, Elin Inge, Kine Johansen, Nina Johansson, Gunilla Lönnberg, Patricio Martínez de Alva, Ingyin Moe, Sara Morgan, Laleh Nayeb, Samiha Noor, Olov Nordvall, Linda Pfister, Raziye Salari, Filipa Sampaio, Richard Ssegonja, Maria Thell, Sanna Tiikkaja, Torun Täljedal, Antónia Tökés, Georgina Warner, Katarina Wijk, Cecilia Åslund, Linnéa Öberg
Fler medlemmar finns i personal- och organisationskatalogen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin