Logopedi

Logopedi handlar om människans kommunikationsförmåga och hur den kan vara påverkad på olika sätt; både under utveckling och vid skador eller sjukdomar som kan uppstå senare i livet. Ett annat område inom logopedi är ät- och sväljstörningar hos barn och vuxna.

Beskrivning

Logopedi är ett flervetenskapligt ämne som inkluderar olika medicinska discipliner, neurovetenskap, lingvistik, fonetik och psykologi. Det övergripande syftet med vår forskning är att öka kunskapen om logopediska tillstånd samt att utveckla och förbättra behandlingsmetoder och stödinsatser för patienter och deras anhöriga.


Träd med namn på teman inom logopedi

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin