I-PRAISE (International population registry for aphasia after stroke)

Beskrivning

I-PRAISE är ett stort internationellt multicenterprojekt under uppstart som planerats inom det internationella afasiforskarnätverket Collaboration of aphasia trialists (CATs) och har som syfte att undersöka nuvarande hälsovård och insatser inom tredje sektorn för personer med afasi till följd av stroke, vad gäller bedömning, diagnostisering, behandling, återhämtning och återintegrering i familj och samhälle. Personer med afasi till följd av stroke rekryteras så snart som möjligt efter insjuknandet och följs under 1 år med datainsamling vid tre tillfällen: strax efter insjuknandet, vid 6 månader och vid 12 månader. Primärt utfallsmått är funktionell kommunikation mätt med ANELT 12 månader efter insjuknandet. Även demografiska och kliniska data, innehåll i och resultat av logopedisk behandling, samt rutinmässig hjärnavbildning och läkemedelsadministration samlas in.

Ta bort denna layout + textmodul om stycket inte behövs.

Projektledare: Monica Blom Johansson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin