Funktionell kommunikation vid svår afasi

I projektet undersöks samband mellan förmågan till funktionell kommunikation och icke-lingvistiska faktorer.

  • Finansiär: Solveig och Arne Morins stiftelse, Strokeförbundet

Beskrivning

Projektet var del av Camilla Olssons avhandlingsarbete och fortsätter med ytterligare analyser och publikationer. I projektet undersöks samband mellan förmågan till funktionell kommunikation och icke-lingvistiska faktorer. Projektets huvudsakliga frågeställningar är:

Hur ser sambanden ut mellan exekutiva funktioner, språklig förmåga och funktionell kommunikation hos personer med grav afasi efter stroke?

Hur ser sambanden ut mellan personfaktorerna self-efficacy och resilience och funktionell kommunikation hos personer med grav afasi?

Hur kan och bör exekutiva funktioner bedömas hos personer med grav afasi?

Hur kan och bör self-efficacy och resilience mätas hos personer med grav afasi?

Dessutom sker inom ramarna för projektet studier av gestanvändning hos personer med grav afasi, samt huruvida det finns ett samband mellan den funk

Patrik Arvidsson leg psykolog, med dr, Region Gävleborg samt Örebro universitet

Projektledare: Camilla Olsson
Medarbetare: Monica Blom Johansson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin