Molekylär geriatrik

Vår forskning är huvudsakligen inriktad på att förstå de molekylära mekanismerna bakom demenssjukdomar så som Alzheimers sjukdom. Dessa sjukdomar innebär ett stort lidande för både patienter och anhöriga samt en stor kostnad för samhället. Ökad kunskap om vad som orsakar sjukdomarna och hur de sprids i hjärnan möjliggör utveckling av nya metoder för diagnostik och behandling.

Beskrivning

Gruppen Molekylär Geriatrik består av ungefär 20 medlemmar som arbetar vid Rudbecklaboratoriet. De seniora forskarna Stina Syvänen, Anna Erlandsson, Dag Sehlin och Wojciech Michno leder olika forskningsprojekt som finns presenterade längre ned på sidan. Dessutom arbetar vi i nära samarbete Vilmantas Giedraitis som är anknuten till forskargruppen Klinisk Geriatrik.

Gruppbild av forskargruppen Molekylär Geriatrik

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin