Hälso- och sjukvårdsforskning

Vår forskning fokuserar på frågor om hälso- och sjukvårdssystemets styrning, ekonomi, organisation och utfall.

Beskrivning

Hälso- och sjukvårdsforskning är ett tvärvetenskapligt forskningsfält där sjukvårdssystemets organisation, funktion och resultat studeras från ett flertal olika perspektiv. Forskargruppen vid Uppsala universitet har omkring 40 medlemmar från olika discipliner och vetenskapsområden och leds av professor Ulrika Winblad.

Medlemmarna i forskargruppen Hälso- och sjukvårdsforskning uppställda mot en ljus bakgrund.

Forskargruppen Hälso- och sjukvårdsforskning

Aktuellt inom gruppen

En gruppmedlem håller en presentation under ett forskargruppsmöte i ett stort konferensrum.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin