Gränsöverskridande samverkan för att nå integrerad vård, stöd och behandling för barn, ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa

I projektet studeras gränsöverskridande samverkan när det handlar om vård och stöd till barn och unga med psykisk ohälsa.

  • Period: 2021-01-01 – 2028-12-31
  • Finansiär: Region Västmanland

Beskrivning

Psykisk ohälsa drabbar 10-20% av barn och ungdomar världen över. Konsekvenserna av den psykiska ohälsan varierar men innebär i många fall att det finns ett behov av stöd för de som har drabbats.

Stöd till barn, ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa involverar många olika aktörer, inom både region och kommun. Stödet är dock ofta fragmenterat, ineffektivt och dåligt koordinerat. Att samordna och integrera vård, stöd och behandling som tillhandahålls av olika huvudmän till en och samma målgrupp är komplext, men av yttersta vikt för att förbättra för ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa. Detta doktorandprojekt undersöker vilka problem inblandade aktörer upplever kring vård och stöd, samt upplevelser av att delta i ett gränsöverskridande förbättringsarbete kring målgruppen.

Porträtt av doktorand Malin Helander mot en ljus bakgrund.

Malin Helander

Kontakt

Mailadress: malin.helander@uu.se

Region Västmanland

Projektledare: Malin Helander
Medarbetare: Malin Lohela Karlsson, Mio Fredriksson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin