Samskapande i det svenska lokalsamhället – tillitens roll för hälsofrämjande arbete i segregerade områden

I projektet undersöks förutsättningar och strategier för lokal medborgardelaktighet (community coproduction) i hälsofrämjande arbete genom enkät och fallstudie.

  • Budget: 2 000 000 kr
  • Finansiär: Forte
  • Bidragstyp: Postdokbidrag

Beskrivning

Under pandemin blev det tydligt hur områden som kännetecknas av en låg tillit till samhällsaktörer tenderar att i lägre grad delta i hälsofrämjande arbete som vaccination och testning. Ett sätt för välfärdens aktörer att nå boende i dessa stadsdelar är att rikta insatser mot lokalsamhället och genom att involvera medborgare genom samarbete med representanter från lokalsamhället, s.k community coproduction.

Detta projekt syftar till att studera hur strategier för medborgardelaktighet riktade mot lokalsamhället, exempelvis genom coproduction, kan utformas och användas i en svensk kontext. Projektet använder teori om tillit för att förstå förutsättningarna för community coproduction. Metodologiskt kommer projektet att använda statistisk metod för att analysera enkätdata och en fallstudie med intervjuer och dokumentanalys.

Porträtt av projektledaren Anna Mankell mot en ljus bakgrund.

Anna Mankell

Kontakt

Mail: anna.mankell@uu.se

Projektledare: Anna Mankell

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin