Kejsarsnitt på moderns önskemål – från olika perspektiv

I projektet undersöks kejsarsnitt på kvinnans önskemål genom dokumentanalys, enkäter till kvinnor, intervjuer med professionella och beslutsfattare samt observation av ronder där beslut om kejsarsnitt tas.

  • Period: 2021-01-01 – 2028-12-31
  • Finansiär: Interna medel

Beskrivning

Allt fler kvinnor i Sverige vill föda barn genom kejsarsnitt, även om medicinska skäl saknas. Så kallade kejsarsnitt på moderns önskemål diskuteras utifrån många perspektiv då de kräver extra resurser från sjukvården och kan innebära kort- och långsiktiga risker för mor och barn i jämförelse med vaginala förlossningar. Samtidigt minskas risken för bäckenbottenskador och kvinnors rätt att själva bestämma över sina kroppar stärks, vilket gör detta till en komplex etisk fråga.

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka kejsarsnitt på moderns önskemål utifrån olika perspektiv. En studie av riktlinjer för kejsarsnitt på moderns önskan vid samtliga svenska förlossningsavdelningar har genomförts. Projektet omfattar ytterligare fem delstudier med såväl enkäter till kvinnor, som intervjuer med professionella och observationer av ronder.

Porträtt av projektledare Inger Holmström mot en ljus bakgrund.

Inger Holmström

Mälardalens universitet

Projektledare: Magdalena Mattebo
Medarbetare: Mio Fredriksson, Inger Knutsson Holmström, Anna T Höglund, Maria Offerman Johansson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin