Kommunikation i larmsamtal – sjuksköterskors utmaningar och strategier

I projektet undersöks sjuksköterskors utmaningar i larmsamtal och de strategier de använder för att hantera dessa, genom analys av autentiska larmsamtal.

  • Period: 2023-01-01 – 2026-12-31
  • Finansiär: Interna medel

Beskrivning

Sjuksköterskor som tar emot larmsamtal till 112 har ett komplext uppdrag där de på kort tid, via telefon utan att se patienten, ska göra akuta bedömningar av symtom och skador, bemöta varje individ på ett professionellt och personcentrerat sätt och prioritera och optimera resurser. I intervjustudier framkommer hur andelen svåra samtal, med t.ex. språksvårigheter eller aggressivitet och hot, har ökat.

Projektets syfte är att bidra med kunskap kring sjuksköterskors utmaningar och strategier för att hantera svåra larmsamtal och utgöra underlag för utbildning och interventionsstudier. Data inkluderar sjuksköterskor vid tre larmcentraler och utgörs av ljudinspelade samtal till 112 som tas emot av sjuksköterskor vid larmcentralerna.

Porträtt av projektledare Inger Holmström mot en ljus bakgrund.

Inger Holmström

Mälardalens universitet

Projektledare: Inger Knutsson Holmström
Medarbetare: Hans Blomberg, Douglas Spangler, Ulrika Winblad

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin