Central-lokal styrning i det decentraliserade svenska sjukvårdssystemet

I projektet studeras central-lokal styrning i det decentraliserade svenska sjukvårdssystemet genom fallstudier, dokument och intervjuer.

  • Period: 2021-06-01 – 2026-06-01
  • Finansiär: Interna medel

Beskrivning

Avhandlingsprojektet syftar till att öka vår förståelse för hälso- och sjukvårdens styrning i Sverige genom att undersöka två olika styrformer, nätverk och överenskommelser, i fyra fallstudier. Ett särskilt fokus läggs på hur styrningen förhåller sig till den specifika decentraliserade kontext, med långtgående lokalt självstyre i en enhetsstat, som det svenska hälso- och sjukvårdssystemet i Sverige utgör. Bakgrunden är de förändringar i sjukvårdens styrformer som skett de senaste decennierna och de problem så väl som möjligheter som detta innebär. Vidare påvisades vikten av en bättre förståelse för just decentraliseringens och den central-lokala relationens påverkan på hälso- och sjukvårdens styrningen av hanteringen av Covid-19-pandemin. Trots att det är en aspekt som ofta lyfts fram i den internationella litteraturen har perspektivet sällan applicerats på styrning i Sverige.

Porträttbild av Anna Hallberg mot en ljud bakgrund

Anna Hallberg

Kontakt

Mail: anna.hallberg@uu.se

Projektledare: Anna Hallberg
Medarbetare: Mio Fredriksson, Ulrika Winblad

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin