Anna Hallberg

Kort presentation

Doktorand i forskargruppen Hälso- och sjukvårdsforskning med intresse för offentlig förvaltning och styrning av hälso- och sjukvård.

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt syftar till att undersöka de olika styrformer som används av staten i förhållande till hälso- och sjukvården. Ett särskilt fokus är styrning i en decentraliserad kontext som det svenska hälso- och sjukvårdssystemet utgör, vilket har varit en förbisedd del i tidigare forskning, men som har aktualiserats av hanteringen av COVID-19-pandemin. Förutom att undersöka den styrning genom koordinering som varit aktuell i fallet med testningen för COVID-19 så kommer överenskommelserna mellan regeringen och SKR och utvecklingen av denna styrform över tid att studeras inom ramen för projektet.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Anna Hallberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin