Allmänmedicin

Forskning inom allmänmedicin utgår från ett primärvårdsperspektiv vilket innebär aspekter som skiljer sig från de inom sjukhusvård. Inom allmänmedicinsk forskning ryms hälsoaspekter under livets alla faser samt även det förebyggande, behandlande och uppföljande sjukdomsperspektivet.

Beskrivning

Forkskargruppen Allmänmedicin forskar inom många olika hälsotillstånd och använder både kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik.


Forskargruppen Allmänmedicin

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin