INSOMNIAC (INSOMNia and physical ACtivity)

Projektet ”INSOMNIAC” ämnar att utvärdera och vidareutveckla den internetbaserade kognitiva beteendeterapi för insomni (iKBT-i) som bedrivs på primärvårdsnivå inom Region Uppsala idag.

  • Startdatum: 2021-09-01
  • Finansiär: Region Uppsala

Beskrivning

I projektet ”INSOMNIAC” vill vi förbättra och effektivisera den nära vården genom att utvärdera och vidareutveckla den internetbaserade kognitiva beteendeterapin för insomni (iKBT-i) som bedrivs på primärvårdsnivå inom Region Uppsala idag. Genom att integrera ett internetbaserat stöd för fysisk aktivitet, inspirerat av konceptet Fysisk aktivitet på recept (FaR), i befintlig iKBT-i hoppas vi kunna förbättra sömnen och det generella hälsotillståndet hos vuxna med sömnproblem.

I projektets första fas utvecklades ett internetbaserat behandlingsupplägg i regionens plattform för digitala behandlingsinsatser (1177 Stöd och behandling) som syftar till att främja den fysiska aktivitetsnivån hos vuxna som söker vård för sömnsvårigheter. Patienter, behandlande vårdpersonal, forskare och webbdesigner har deltagit i utvecklingen av detta genom en co-designprocess som dokumenterats vetenskapligt.

I projektets nästa fas ska det nya behandlingsupplägget (iKBT-i + fysisk aktivitet) testas gentemot befintlig iKBT-i för att inhämta information om genomförbarhet och preliminära resultat av de olika uppläggen. I projektets slutgiltiga fas är målet att jämföra effekten mellan iKBT-i och iKBT-i + fysiskt aktivitet i en större randomiserad kontrollerad klinisk studie.

Projektet har potential att påverka den psykiska såväl som den fysiska hälsan hos de behandlade individerna och bidrar till ökad tillgänglighet genom digitalisering av vården, vilket gagnar både patienter och behandlare.

 

Projektledare: Sören Spörndly-Nees
Medarbetare: Lena Kallings, Kristoffer Bothelius, Hanna Ljungvall, Mia-Mari Stråle, Rickard Lind, Designer/objektspecialist, Nära vård och hälsa, Region Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin