Forsknings- & bioetik

Vi identifierar och reder ut aktuella etiska frågor med hjälp av filosofiska, empiriska och normativa angreppssätt. Vi bidrar med kompetensutveckling, begreppsliga verktyg och praktisk vägledning för forskning och innovation, policy, beslutsfattande och klinisk verksamhet.

Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Vi är ett fakultetsövergripande centrum som leds av en styrelse som består av representanter från samtliga vetenskapsområden vid Uppsala universtet. Administrativt tillhör vi Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Medicinska fakulteten. Centret leds av en föreståndare som är ansvarig inför centrets styrelsen och en forskargruppsledare som är ansvarig inför institutionens styrelse.

Besök centrets webbplats

Besök Etikbloggen

Våra kompetensområden

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin