Tonårspojkars möten med allmänläkare

Projektets syfte är att kvantitativt och kvalitativt studera tonårspojkars möten med allmänläkare utifrån bådas perspektiv. Målet är att ge ökad förståelse till varför både tonårspojkar och allmänläkare finner det svårt att diskutera känsliga ämnen under vårdbesöket.

  • Startdatum: 2014-01-28
  • Finansiär: Centrum för klinisk forskning, Region Sörmland/Uppsala universitet. Stiftelsen Kempe-Carlgrenska fonden. Hälsoval, Region Sörmland.

Beskrivning

Många tonårspojkar tycker att det är svårt att berätta om sitt mående för allmänläkaren. Detta gäller särskilt känsliga ämnen, så som psykisk ohälsa eller ohälsosamma vanor, som är vanliga men behandlingsbara orsaker till sjukdom och död hos tonårspojkar.

Känsliga samtal kan underlättas om tonårspojken får konfidentialitet, dvs. tid med läkaren i enrum och tystnadsplikten förklarad för sig. Tonårspojkar rapporterar att de inte känt sig tagna på allvar, utan snarare avfärdade, av ointresserade allmänläkare. Allmänläkarna berättar å sin sida att det är svårt att få tonårspojkarna att berätta om sina besvär. Det finns alltså en gemensam upplevelse av problematisk kommunikation.

Syftet med projektet är att utforska tonårspojkars möten med allmänläkare kvantitativt och kvalitativt utifrån både tonårspojkars och allmänläkares perspektiv. Enkätbaserade tvärsnittsstudier används för att studera konfidentialitet i relation till psykisk ohälsa och ohälsosamma beteenden. Kvalitativa intervjuer med tonårspojkar och allmänläkare samt observationer av konsultationer används för uppnå en djupare förståelse för vad som händer i mötet mellan tonårspojkar och allmänläkare.

Länkar:

Understanding adolescent males’ poor mental health and health-compromising behaviours: A factor analysis model on Swedish school-based data

Confidentiality matters! Adolescent males’ views of primary care in relation to psychosocial health: a structural equation modelling approach

 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin