Osteomalaci (”benuppmjukning”) bland gravida och ammande somaliska och svenska kvinnor. En kohortstudie.

Projektet har som mål att utveckla ett protokoll för att effektivt finna fall av osteomalaci (”benuppmjukning”), med gravida som sin primära målgrupp. Med hjälp av detta ska individer som lider av detta tillstånd få bättre vård nationellt och internationellt.

  • Finansiär: Centrum för klinisk forskning Region Dalarna, Uppsala universitet

Beskrivning

Osteomalaci (”benuppmjukning”) är ett allvarligt sjukdomstillstånd som diagnosticeras med hjälp av röntgen och benmärgsundersökning. Detta gör det svårt att diagnosticera särskilt hos gravida, samt på grund av resursbrist även i primärvården både nationellt och internationellt. Av dessa anledningar saknas kunskap om hur många som har sjukdomen. En speciellt utsatt riskgrupp för osteomalaci är gravida och ammande kvinnor med låga D-vitaminnivåer.

Kan man med i primärvården med vanligt förekommande blodprover, sjukdomshistoria och klinisk undersökning identifiera vilka som kan ha sjukdomen? För att undersöka detta studerar vi en grupp gravida och ammande kvinnor med mycket låga D-vitaminnivåer, samt en grupp med kvinnor som har förväntat normala eller höga D-vitaminnivåer.

Ett fungerande protokoll av prover och vanliga undersökningar för att finna sjukdomen i mödra- och primärvård, skulle kunna ha ett gott värde för att säkerställa behandling inte bara hos gravida (och deras foster) utan också hos patienter i primärvården både nationellt och internationellt där resurser är begränsade.

Medarbetare: Thomas Torstensson, Per Kristiansson, Paul Kalliokoski

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin